Juurikaiku-ääni-installaatio 20-26.8. Töölönlahdella

 

juurikaiku yleiso

juurikaiku nettikuva

juurikaiku blur kuva

Seitsemän kertojan äänet kaikuvat koivupölkkyjen sisältä. Teoksen osat ovat ripoteltuna kertojien valitsemiin paikkoihin Töölönlahden eteläpäädyssä.

Teos on esillä Taiteiden yönä 20.8. klo 17-22 sekä 21-26.8. klo 12-18.

Yhteistyössä Helsingin saamelaistapahtumissa tapaamieni ihmisten kanssa on syntynyt ääni-installaatio. Teoksessa koivupuisista akustisista veistoksista kuuluu kertojaääniä, jotka avaavat kertojiensa suhdetta kotiin, juuriin ja Helsingissä asumiseen. Kertomuksia kuullaan suomeksi, inarinsaameksi ja englanniksi. Ääni-installaatio tullaan esittämään Helsingissä Töölönlahdella elokuussa 2015. Tavoitteena on tuoda kuuluville monia eri kertojia – jokainen kertoja puhuu omasta puolestaan ja kertoo kokemuksistaan omin sanoin. Tavoitteena ei ole luoda kattavaa kuvausta kaupunkisaamelaisuudesta, vaan luoda kohtaamisia kertojien ja kuulijoiden välille.

Kuuntelupaikat, jotka ovat suureksi osaksi kertojien valitsemia, heijastavat kertomuksen aihetta tai tunnelmaa. Kuulija kulkee teoksen eri osien välillä, välillä pysähtyen ja kertomuksiin sekoittuu kaupungin ääniä.

Juurikaiku avajaiset 3

ääni-installaatio hahmotelma shahmotelma teoksen alkuvaiheilta

Tuuli Malla – taiteilija, kaupunkitutkija

www.tuulimeanswind.com

 Yhteistyössä:
Taiteen edistämiskeskus Uusimaa
City Sámit Ry
Helsingin Yliopisto
Kulttuurikeskus Caisa

 

Advertisement